De complete oplossing voor patiëntvragenlijsten

Met PatientInvolved beheert en verstuurt u al uw patiëntvragenlijsten, zoals PROMs en CQI. De antwoorden worden realtime naar u en de patiënt teruggekoppeld. Zo kunt u de voortgang van uw patiënt optimaal monitoren.

PatientInvolved

PatientInvolved biedt de optimale oplossing om een patiënt te betrekken bij zijn of haar eigen behandeling en bij te dragen aan patient empowerment. Aan de hand van een integraal pakket, inclusief een software oplossing (incl. een systeem) en een expertteam van professionals, wordt zowel kwaliteit van leven als patiënttevredenheid gemeten en gemonitord. PatientInvolved heeft daarnaast nauwe banden met (inter)nationale kwaliteitsregistraties om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De tool van PatientInvolved kan worden ingezet om de communicatie tussen behandelaars en patiënten te bevorderen en bij te dragen aan shared decision making, om zodoende de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren.

Over ons

PatientQuest

Met de tool van PatientInvolved kunnen behandelaars via een gebruiksvriendelijke beheermodule direct zien wat een patiënt heeft ingevuld en dit toepassen in de spreekkamer. De tool biedt, naast realtime terugkoppeling naar de spreekkamer, onder andere uitgebreide exports op zowel individueel als groepsniveau voor eigen gebruik. Ook biedt PatientInvolved u de mogelijkheid om gevalideerde vragenlijsten te selecteren en aan te vullen met eigen vragen. Verder biedt de tool een koppeling met nationale (DICA, LROI) en internationale (ICHOM) registraties. PatientInvolved begrijpt dat elk ziekenhuis uniek is en kijkt welke functionaliteiten en mogelijkheden het beste bij de wensen van het ziekenhuis aansluiten.

Producten

Contact

PatientInvolved staat voor een goede dienstverlening. Bij PatientInvolved vinden we het namelijk belangrijk om niet alleen een tool te leveren, maar ook passende begeleiding op het gebied van implementatie en analyses. Wij hebben daarom niet alleen een ontwikkelteam, maar ook een expertteam met kennis en kunde van de zorg. Op deze manier bent u verzekerd dat u op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uw data verzamelt. Ook helpt het expertteam met het op de juiste manier interpreteren en analyseren van de gevalideerde data. Voor vragen en advies kunnen u en uw patiënten altijd terecht bij onze servicedesk. Zij zullen u met de juiste persoon verbinden om uw vraag te beantwoorden.

Contact

 

Patiëntvragenlijsten voor elke lijn zorg

1

Eerstelijns
In de eerstelijnszorg kan er gebruik gemaakt worden van de tool PatientInvolved. Voor huisartsenzorg, fysiotherapie, ergotherapie, tandheelkunde maar ook voor bijvoorbeeld de eerstelijns verloskunde zijn patiënttevredenheid (CQI) en PROMs beschikbaar. De uitkomsten van PROMs en PREMs kunnen de integrale gezondheidstoestand van patiënten inzichtelijk maken en derhalve bijdragen aan het kiezen van de juiste behandeling voor elke patiënt. Zodoende kunnen PROMs bijdragen aan zowel hogere kwaliteit van leven als kwaliteit van eerstelijns zorg.

2

tweedelijns
De tool van PatientInvolved wordt op dit moment veelvuldig gebruikt in de tweedelijnszorg. Hierbij moet gedacht worden aan zorg die verleend wordt na een doorverwijzing of indicatie. PatientInvolved helpt bij de kwaliteitsverbetering van behandelingen in ziekenhuizen. De vragenlijsten (PROMs/PREMs/CQ-index) die hiervoor beschikbaar zijn, worden al in veel verschillende specialismen gebruikt. De specialismen oncologie, orthopedie en oogheelkunde zijn hier enkele voorbeelden van.

3

derdelijns
Voor de derdelijnszorg, zoals de zorg die in verpleeghuizen verleend wordt, zijn ook patiëntvragenlijsten beschikbaar. Hiermee kan ook de kwaliteit van de zorg in dit soort instellingen gemeten worden. Door gebruik te maken van de tool die PatientInvolved biedt, kan op een overzichtelijke manier de uitkomst van een vragenlijst bekeken en besproken worden. Hierdoor is een verbetering van de communicatie tussen bewoner en verpleger mogelijk wat kan resulteren in een positief effect op de kwaliteit van leven van een cliënt.